Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

  • Τεχνικοί έλεγχοι οχημάτων.
  • Εκτιμήσεις υλικών ζημιών.
  • Αναλύσεις προσδιορισμού των αιτιών οδικών ατυχημάτων και εκδόσεις μελετών – τεχνικών πορισμάτων για θέματα οδικής ασφάλειας.
  • Μεταφορές Οχημάτων με πιστοποίηση ελέγχου.
  • Προ-ασφαλιστικοί έλεγχοι.
Αναλυτικότερα :

Πλήρες πακέτο στήριξης.

Διαθέτουμε ένα πλήρες πακέτο εφαρμογών, στον τομέα του οχήματος, για την πλήρη διαχείριση του ηλεκτρονικού φακέλου, τον προσδιορισμό της υλικής ζημιάς οχήματος και την εμπορική αξία καθώς και την τρισδιάστατη ανάλυση τροχαίου ατυχήματος.


Άμεση τεχνική υποστήριξη.

Οι απαιτήσεις σας, χάρη στην άρτια λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων μας, καλύπτονται το συντομότερο δυνατό, δίνοντάς σας τα πληρέστερα αποτελέσματα.


Υπηρεσίες και αξιοπιστία.

Παρέχουμε υπηρεσίες από ένα άρτια τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, καθώς και με την αξιοπιστία που παρέχουν οι κορυφαίοι οίκοι στο χώρο του οχήματος όπως η GT Motive, DSD κα..

Άμεση Τεχνική Υποστήριξη

Οι απαιτήσεις σας, χάρη στην άρτια λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων μας, καλύπτονται το συντομότερο δυνατό, δίνοντας σας τα πληρέστερα αποτελέσματα.

Πλήρες πακέτο στήριξης

Διαθέτουμε ένα πλήρες πακέτο εφαρμογών, στον τομέα του οχήματος, για την πλήρη διαχείριση του ηλεκτρονικού φακέλου, τον προσδιορισμό της υλικής ζημιάς οχήματος και την εμπορική αξία καθώς και την τρισδιάστατη ανάλυση τροχαίου ατυχήματος

Υπηρεσίες και αξιοπιστία

Παρέχουμε υπηρεσίες από ένα άρτια τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, καθώς και με την αξιοπιστία που παρέχουν οι κορυφαίοι οίκοι στο χώρο του οχήματος όπως η GT Motive, DSD