Οφέλη

Συνεργεία επισκευής/ Service:

 • Αυτοματοποίηση διαδικασίας.
 • Ελαχιστοποίηση χρόνου αναζήτησης προσφορών.
 • Βελτιστοποίηση κέρδους

Έμποροι:

 • Δυνατότητα πολλαπλών προσφορών
 • Ελαχιστοποίηση χρόνου αποστολής προσφορών/παράδοσης
 • Εξοικονομεί χρόνο και πόρους.
 • Εύκολη πλοήγηση
 • Δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις συσκευές ( Mobile,Pc,Tablet)

Εταιρείες Leasing:

 • Πλήρης διαχείριση των οχημάτων
 • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα.
 • Μείωση του κύκλου διαδικασιών

E-Fleet

Αυτοματοποιημένη διαχείριση – Δημοπρασία οχημάτων

Το Ε-Fleet απλοποιεί όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με τι δημοπρασία που απαιτείται. ( Αποστολή οχήματος, λήψη προσφορών, Έγκριση , πληρωμή οχήματος, μεταφορά και μεταβίβαση ).

Διαμορφούμενο σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη ελαχιστοποιεί το χρόνο που απαιτείται για την πλήρη διαχείριση των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα (αυτόματη μεταφορά οχήματος από τις εκτιμήσεις, πολλαπλές προσφορές, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις προβλέψεις ημερομηνίας ολοκλήρωσης , αυτόματη ενημέρωση εργασιών, φωτογραφίες του οχήματος , αυτόματη λήψη προσφορών κλπ.) καθώς και διαδικτυακή σύνδεση.

Τo E-Fleet συνδέει όλους τους ενδιαφερόμενους σε ένα κοινό τόπου.

Χαρακτηριστικά

 • Δεδομένα οχήματος: ανταλλακτικά, δυνατότητα φωτογραφιών κα ποιότητας ανταλλακτικών
 • Πληροφορίες οχήματος: σωστή αναγνώριση του οχήματος μέσω του VIN *.
 • Εταιρεία Έναρξη/κλείσιμο κύκλων αδειοδότησης από τις ίδιες τις εταιρείες¨
 • Συνδεσιμότητα: Σύνδεση μετά πιο γνωστά συστήματα της αγοράς για αυτοματοποίηση διαδικασίας.

GT Estimate

GT Vin Query

E-Parts

E-Salvage

E-Fleet

GT Web Services

GT Global

E-Value