Οφέλη

Συνεργεία επισκευής/ Service:

 • Αυτοματοποίηση παραγγελίας.
 • Ελαχιστοποίηση χρόνου αναζήτησης.
 • Βελτιστοποίηση κέρδους
 • Αποφυγή λαθών παραγγελίας

Έμποροι:

 • Δυνατότητα πολλαπλών προσφορών
 • Ελαχιστοποίηση χρόνου παραγγελίας/παράδοσης
 • Εξοικονομεί χρόνο και πόρους.

Ασφαλιστικές Εταιρείες:

 • Πλήρης διαχείριση ανταλλακτικών OEM – USED – AFTER MARKET.
 • Ιχνηλασιμότητα ανταλλακτικών.
 • Μείωση του κύκλου επισκευής.
 • Μείωση κόστους και νέες υπηρεσίες.

E-parts

Αυτοματοποιημένη διαχείριση ανταλλακτικών ( Αναζήτηση – Επιλογή – Διανομή)

Πλατφόρμα διαχείρισης ανταλλακτικών OEM- USED – AFATER MARKET

Το Ε-Part απλοποιεί όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την επισκευή ή τη συντήρησή ενός οχήματος: Αναζήτηση , επιλογή, αγορά. Διανομή και πληρωμή ανταλλακτικών καθώς και επιλογή βάση ποιότητας ή κατάστασης ανταλλακτικού με φωτογραφίες.

Διαμορφούμενο σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη ελαχιστοποιεί το χρόνο που απαιτείται για την πλήρη διαχείριση των ανταλλακτικών με αυτοματοποιημένη  διαδικασία σε όλα τα επίπεδα (αυτόματη μεταφορά ανταλλακτικών από τις εκτιμήσεις, πολλαπλές αιτήσεις για προσφορές, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις προβλέψεις ημερομηνίας παράδοσης, αυτόματη ενημέρωση εργασιών, φωτογραφίες του ανταλλακτικού κλπ.) καθώς και διαδικτυακή σύνδεση.

Τo E-part συνδέει όλους τους ενδιαφερόμενους σε ένα κοινό τόπου

Χαρακτηριστικά

 • Δεδομένα οχήματος: ανταλλακτικά, δυνατότητα φωτογραφιών κα ποιότητας ανταλλακτικών
 • Πληροφορίες οχήματος: σωστή αναγνώριση του οχήματος μέσω του VIN *.
 • Εταιρεία Έναρξη/κλείσιμο κύκλων αδειοδότησης από τις ίδιες τις εταιρείες¨
 • Συνδεσιμότητα: Σύνδεση μετά πιο γνωστά συστήματα της αγοράς για αυτοματοποίηση διαδικασίας.

GT Estimate

GT Vin Query

E-Parts

E-Salvage

E-Fleet

GT Web Services

GT Global

E-Value