Οφέλη

Βελτιστοποιημένο κόστος διαχείρισης στόλου και ζημιών

Πιο ευέλικτες διαδικασίες μέσω ρυθμιζόμενων και αυτοματοποιημένων επιχειρηματικών κανόνων.

Βελτιωμένη ακρίβεια εκτίμησης μέσω της ενσωμάτωσης με το GT Estimate.

Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους τιμολόγησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Προσαρμοστικότητα στους πελάτες: διαμορφώσιμη για να καλύψει τις ανάγκες οποιασδήποτε επιχείρησης.

Αύξηση των ΕΔ για εργαστήρια: θα μπορούν να συνεργάζονται με αρκετές εταιρείες σε μία ενιαία πλατφόρμα.

Ενθαρρύνει την αξιοπιστία των συνεργείων  με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών παρέμβασης και τιμολόγησης.

GT Global

Πλατφόρμα εξουσιοδότησης επισκευών.

Μια πλατφόρμα για τη διαχείριση των ζημιών και  του στόλου καθώς  τις εγκρίσεις των παρεμβάσεων των υπηρεσιών επιθεώρησης, των επισκευών μηχανικής βλάβης, των νέων οχημάτων και των αστοχιών των ελαστικών.

GT Παγκόσμια βελτιώνει την παραγωγικότητα των εταιρειών ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και των εταιρειών ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης και των συνεργειών μειώνοντας τους χρόνους εκτέλεσης των παρεμβάσεων.

GT Global περιλαμβάνει ένα ενοποίηση με το GT Estimate για τη σύνταξη εκτιμήσεων, οι οποίες επιτρέπουν το κλείσιμο ολόκληρου του κύκλου που σχετίζεται με παρεμβάσεις σε κάθε όχημα, δημιουργώντας μια ροή εργασίας από άκρο σε άκρο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας.

Χαρακτηριστικά

Ενσωμάτωση/συγχρονισμός σε πραγματικό χρόνο με το back-office της εταιρείας.

Χρήση στο front-office από τα συνεργεία που δεν ανήκουν στο αξιόπιστο δίκτυο μιας εταιρείας.

Έναρξη/κλείσιμο κύκλων αδειοδότησης από τις ίδιες τις εταιρείες για λογαριασμό των συνεργείων.

Ενότητα υπηρεσιών ελαστικών: μεταφόρτωση των τιμολογίων που συμφωνήθηκαν με τους διανομείς.

Νέα Μονάδα Οχημάτων: διαχείριση νέων στόλων και όλων των πληροφοριών από τους προμηθευτές.

GT Estimate

GT Vin Query

E-Parts

E-Salvage

E-Fleet

GT Web Services

GT Global

E-Value