Οφέλη

Εξοικονόμηση κόστους: η πιο ανταγωνιστική τιμή στην αγορά.

Εξοικονομεί χρόνο: ταχύτερη αναγνώριση του εξοπλισμού του οχήματος.

Αξιοπιστία: μείωση των σφαλμάτων που παράγονται στη χειροκίνητη ταυτοποίηση.

GT VIN

Αναγνώριση με αριθμό VIN.

Λειτουργική μονάδα που σχετίζεται με GT Εκτίμηση υποστήριξη της αναγνώρισης των οχημάτων και του εξοπλισμού τους με αριθμούς VIN ή πλαισίου.

Ερώτημα VIN μειώνει το χρόνο που δαπανάται για την επιλογή του εξοπλισμού του οχήματος, γεγονός που καθιστά δυνατό τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό των μερών που εμπλέκονται στην αξιολόγηση ή τη σύνταξη της εκτίμησης επισκευής και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο σφαλμάτων.

Χαρακτηριστικά

Καλύπτεται το 76 % του στόλου οχημάτων Της Ελλάδος.

Ερώτημα VIN στις βάσεις δεδομένων των κατασκευαστών.

Διαθέσιμοι κατασκευαστές

Ερώτημα VIN διατίθεται για 22 κατασκευαστές:

GT Estimate

GT Vin Query

E-Parts

E-Salvage

E-Fleet

GT Web Services

GT Global

E-Value