Οφέλη

Ακρίβεια: ακριβής υπολογισμός του κόστους επιθεώρησης και της φθοράς των εξαρτημάτων που περιλαμβάνονται στη διάρκεια ζωής ενός οχήματος.

Με δυνατότητα ρύθμισης: δυνατότητα προσθήκης συγκεκριμένων εξαρτημάτων και πρόσθετων λειτουργιών ανά μήνα ή/και χιλιομετρική απόσταση.

Απλότητα: γραφική και σε μορφή πίνακα εμφάνιση των αποτελεσμάτων με τους μήνες έναντι σύγκρισης χιλιομετρική.

Εξοικονόμηση κόστους: Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προβλέψεων για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με μοντέλα που θα προστεθούν στο στόλο.

GT Forecasting

Πρόβλεψη του κόστους μηχανικής συντήρησης.

Λειτουργική μονάδα που σχετίζεται με το GT Global για τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που αποσκοπούν στην πρόβλεψη του κόστους της μηχανικής συντήρησης οποιουδήποτε οχήματος του στόλου τους.

Η πρόβλεψη μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους: με βάση τα χιλιόμετρα, σε συνδυασμό με μια χρονική περίοδο και μια εκτίμηση της ετήσιας αύξησης του ΔΤΚ.

GT Forecasting περιλαμβάνει τη δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων που υπόκεινται σε φθορά ανάλογα με τη συχνότητα και την εμπειρία μιας εταιρείας.

Χαρακτηριστικά

Οι πληροφορίες των κατασκευαστών είναι πάντα ενημερωμένες.

Πίνακας των αποτελεσμάτων πρόβλεψης κατά μήνες και χιλιόμετρα.

Δημιουργία διπλότυπων από μια υπάρχουσα πρόβλεψη.

Προσαυξήσεις/μειώσεις με δυνατότητα ρύθμισης CPI.

GT Estimate

GT Vin Query

E-Parts

E-Salvage

E-Fleet

GT Web Services

GT Global

E-Value