Οφέλη

  • Ισχύς πληροφοριών : Οι υπηρεσίες Web Motive GT παρέχουν πρόσβαση σε όλη την τεχνογνωσία, το εύρος και την ποιότητα των πληροφοριών στη διεθνή βάση δεδομένων του GT Motive. Παρέχουν όλα τα στοιχεία για τη σύνταξη εκτιμήσεων για εργασίες επισκευής σύγκρουσης, μηχανική, συντήρηση, αναγνώριση με πινακίδα κυκλοφορίας, VIN κ.λπ.
  • Ευελιξία : οι Υπηρεσίες  μας υποστηρίζουν την ενσωμάτωση πληροφοριών βάσης δεδομένων GT Motive στη ροή εργασίας του πελάτη, όπου και όταν είναι απαραίτητο, με φυσικό τρόπο για τους χρήστες. Οι πληροφορίες της βάσης δεδομένων ενσωματώνονται στις διαδικασίες των πελατών με διαφανή τρόπο και χωρίς την ανάγκη χρήσης άλλων λύσεων ή εργαλείων.
  • Ασφάλεια : υπηρεσίες που βασίζονται σε ασφαλή πρότυπα XML και φιλοξενούνται στο cloud σε διακομιστές κορυφαίας ασφάλειας στην Ευρώπη.
  • Βέλτιστη απόδοση : ικανοποίηση των αναγκών των πελατών (επεκτασιμότητα, αριθμός χρηστών και χρόνοι απόκρισης). Εξασφαλισμένη διαθεσιμότητα.

GT Web Services

Ευέλικτες και προσαρμόσιμες υπηρεσίες διασύνδεσης .

Όλη η δύναμη και η ποιότητα της διεθνούς βάσης δεδομένων μας σε ένα σύνολο υπηρεσιών διασύνδεσης  ευέλικτες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας. Ασφαλής και αποτελεσματική ενσωμάτωση σε διαδικασίες από πλευράς πελατών.

Ροή εργασίας

Χαρακτηριστικά

  • Δεδομένα οχήματος : ανταλλακτικά, ώρες εργασίας, επίσημη συντήρηση κτλ.
  • Πληροφορίες οχήματος : σωστή αναγνώριση του οχήματος μέσω του VIN *.
  • Αναγνώριση οχημάτων : ταυτοποίηση μοντέλων με πινακίδα

* Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από επωνυμίες ή / και χώρες. κυκλοφορίας *

GT Estimate

GT Vin Query

E-Parts

E-Salvage

E-Fleet

GT Web Services

GT Global

E-Value