Οφέλη

Εταιρείες  leasing:

 • Αυτοματοποίηση διαδικασίας.
 • Ελαχιστοποίηση χρόνου αναζήτησης εμπορικής αξίας.
 • Βελτιστοποίηση κέρδους

Ασφαλιστικές Εταιρείες:

 • Πλήρης διαχείριση των οχημάτων για προ ασφαλιστικό έλεγχο
 • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα.
 • Μείωση του κύκλου διαδικασιών.
 • Ακριβής προσδιορισμός εμπορικής αξίας οχήματος

E-Value

Πλατφόρμα προσδιορισμού εμπορική αξίας οχήματος

ΤΟ E-Value Είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη λήψη ενδεικτικής εμπορικής αξίας οχήματος. Σε συνεργασία με την υπηρεσία VIN QUERY δίνει τη δυνατότητα στην πλήρη ταυτοποίηση του εξοπλισμού του οχήματος  προς αναζήτηση για τον ακριβέστερο προσδιορισμό της εμπορικής αξίας ενός οχήματος. Πλήρης ανάλυση από μείωσης εμπορικής αξίας βάση παραμετροποίησης εξοπλισμού , χιλιομέτρων , κατάστασης ( βάση φωτογραφιών) και εμπορικότητα αγοράς καθώς και διαδικτυακή σύνδεση.

Χαρακτηριστικά

 • Δεδομένα οχήματος: ανταλλακτικά, δυνατότητα φωτογραφιών κα ποιότητας ανταλλακτικών
 • Πληροφορίες οχήματος: σωστή αναγνώριση του οχήματος μέσω του VIN *.
 • Εταιρεία Έναρξη/κλείσιμο κύκλων αδειοδότησης από τις ίδιες τις εταιρείες¨
 • Συνδεσιμότητα: Σύνδεση μετά πιο γνωστά συστήματα της αγοράς για αυτοματοποίηση διαδικασίας.

GT Estimate

GT Vin Query

E-Parts

E-Salvage

E-Fleet

GT Web Services

GT Global

E-Value